Trò chơi chuyền bóng trong giờ dạy-học Tiếng Anh khối 4

Nhằm giúp học sinh hứng thú phát huy khẳ năng học học tiếng Anh của bản thân, trong giờ dạy giáo viên đã sử dụng trò chơi chuyền bóng để giúp các em tham gia chơi và nói tiếng anh một cách mạnh dạn, tự tin.