Trò chơi sắm vai trong tiết học anh văn

Với trò chơi sắm vai trong tiết học Anh văn đã giúp cho học sinh nghe, nói và giao tiếp tiếng anh một các tự nhiên.