Tham gia Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Phù Mỹ lần thứ VIII năm 2017-2018

Hơn 20 Học sinh của trường Tiểu học số 1 thị trấn Phù Mỹ tham gia bài đồng diễn Múa võ cổ truyền trong lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Phù Mỹ lần thứ VIII năm 2017-2018

Vào 6 giờ 30 phút ngày 15/4/2018, tại sân vận động huyện Phù Mỹ, hơn 20 học sinh Học sinh của trường Tiểu học số 1 thị trấn Phù Mỹ đã có mặt chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn võ cổ truyền trong Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện Phù Mỹ lần thứ VIII năm 2017-2018.

                                                            Hình ảnh Học sinh chuẩn bị trước khi biểu diễn màn võ cổ truyền

Bài viết liên quan