Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018

Giáo viên và Học sinh Tổ 4 thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018

 Như chúng ta đã biết năm học 2017-2018, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Ngành ra sức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục hưởng ứng Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Ngay từ đầu năm học, trường Tiểu học số 1 thị trấn Phù Mỹ đã tiến hành Hội nghị cán bộ CCVC nhằm thảo luận và đi đến thống nhất các biện pháp thực hiện, chỉ tiêu phấn đấu cần đạt được trong năm học. Để hoàn thành nhiệm vụ, giáo viên và học sinh của tổ 4 đã ra sức thi đua thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1/ Giáo viên:

- Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,  các quy định của Ngành, của nhà trường; thực hiện tốt các quy định về đạo đức Nhà giáo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức Nhà giáo.

-  Thực hiện tốt các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Giáo viên trong toàn tổ 4 luôn chấp hành nghiêm túc sự phân công của nhà trường, của tổ chuyên môn. Các thành viên trong tổ đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện trang phục của giáo viên chỉnh tề phù hợp với các hoạt động sư phạm; tuyệt đối không xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm hại thân thể học sinh hoặc người khác.

          - Tích cực tham gia các hoạt động thi đua chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 và ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 – 12.

- Giáo viên trong tổ thường xuyên học hỏi, trau dồi để nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay. Thực hiện tốt dân chủ trong tổ, trong trường, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo  trong tổ.

- Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh Tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương pháp giáo dục tiến tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; đảm bảo các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học theo chương trình mới. Thực hiện tốt việc tích hợp các nội dung giáo dục vào dạy học theo quy định.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học, quản lí và đánh giá học sinh tiểu học; tích cực và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông. Thực hiện tốt qui chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục.

2/ Học sinh:

- Giáo dục đạo đức toàn diện cho học sinh theo từng chủ điểm của tháng. HS thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, các nhiệm vụ của học sinh Tiểu học, nội quy nhà trường, quy định của lớp, có ý thức bảo vệ của công, sử dụng điện tiết kiệm, bảo vệ môi trường, phòng chống bệnh tật, bảo vệ sức khỏe, thực hiện tốt an toàn giao thông,...

          - Học sinh cũng đã tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn như thi viết chữ đẹp cấp trường, lựa chọn học sinh tham gia thi viết chữ đẹp cấp huyện trong thời gian tới; tham gia thi cờ vua, thi kể chuyện đạo đức Bác Hồ,...

          - Học sinh đã quyên góp tiền ủng hộ cho phong trào “ Tết vì người nghèo”, Quyên góp sách vào tủ sách Kim Đồng

          Với sự nổ lực của toàn thể giáo viên và học sinh tổ 4, chắc chắn rằng đến cuối năm học 2017 – 2018 tổ 4 sẽ đạt được tất cả các chỉ tiêu như đã đăng kí trong Hội nghị Cán bộ CCVC.

Bài viết liên quan